DESPRE EGOSANO

Asociaţia  Egosano este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, independentă, non-profit, bazată pe voluntariat, creată cu scopul de a se implica în problematica sănătăţii pentru persoanele aflate în dificultate.

Misiunea asociaţiei este de promovare a sănătăţii fizice, mentale şi spirituale, de prevenire a stării de boală şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi a unui stil de viaţă sănătos.

Prin proiectele sale, Asociaţia Egosano susţine şi promovează ideea de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţine ideea de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate; de prevenire a abandonului şcolar şi familial, a neglijării, a abuzului fizic şi psihic şi promovează dreptul omului la sănătate.

EGOSANO ajuta din inima